Thông tin các địa điểm tổ chức sự kiện tại HCM.

  • Grand Plaza
  • Queen Plaza
  • Holly Wood
  • Lion  Young