Nghe nói vnDiscover.com đang triển khai hoạt động cổn thông tin du lịch Việt Nam

vnDiscover.com đang triển khai hoạt động là cổng thông tin du lịch – văn hoa – ẩm thực của Việt Nam ra thế giới.Sẽ là cầu nối cho ngành du lịch Việt Nam phát triển nếu vnDiscover.com được triển khai hiệu quả.