Workshop

Workshop – tọa đàm, những chia sẽ và định hướng.Để mọi người có cái nhìn toàn cảnh và giao lưu, hợp tác với nhau trong các lĩnh vực mà hoạt động.